Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Titlu: „Biblioteca - un spațiu de învățare pe tot parcursul vieții pentru toată lumea” / „Library - a lifelong learning space for everyone”

Perioada de derulare: 01.11.2023 - 30.04.2025

Lider de proiect: Biblioteca Județeană „N. Iorga” Prahova

Partener principal: Copenhagen Main Library, Danemarca

Valoarea proiectului: 24.780 Euro

Finanțare: Programul Erasmus + al Uniunii Europene, Acțiune Cheie 122 - Educația Adulților

Număr proiect: 2023-1-RO01-KA122-ADU-000131819Obiectivele proiectului:


- Dezvoltarea cunoștințelor, competențelor și abilităților a 12 bibliotecari, necesare în organizarea atelierelor de alfabetizare digitală;

- Dezvoltarea abilităților digitale pentru 300 de beneficiari seniori sau proveniți din medii vulnerabile (minori, minori neînsoțiți, persoane cu dizabilități, femei însărcinate, părinți singuri însoțiți de copiii lor minori, persoane care suferă de afecțiuni grave, persoane cu afecțiuni mintale, persoane care au fost supuse torturii, violului sau altor forme grave de violență psihologică, psihică, fizică sau sexuală, ori aflate în alte situații speciale, străinii care au dobândit protecție internațională în România și care au nevoi speciale) prin participarea la 30 de ateliere de alfabetizare digitală.

- Obiectivele proiectului corespund Agendei ONU 2030 pentru o dezvoltare durabilă a comunităților. Din cele 17 obiective, proiectul abordează următoarele: