Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Manager
- Contabil sef

Serviciul Dezvoltare, Evidenţă, Prelucrare, Clasificare, Catalogare colecţii

Activități :


- selecția și achiziția, curentă și retrospectiva, a tuturor categoriilor de documente în conformitate cu Politica de dezvoltare a colecțiilor bibliotecii și a legislației în vigoare;

Politica de achiziții și dezvoltare este determinată de:

- nevoile utilizatorilor reali și potențiali ai bibliotecii

- structura colecției deja constituite

- ofertele de documente de pe piață (preț, cantitate și calitate)

-prelucrarea, inventarierea, evidența și catalogarea documentelor;

-clasificarea zecimală a tuturor categoriilor de documente biblioteconomice;

-oferirea de date despre sursele de informare existente în bibliotecă și despre regăsirea informațiilor;

-completarea cataloagelor tradiționale;

-operarea proceselor verbale de scoatere și transfer în regim automatizat și tradițional;

-întreţinerea şi dezvoltarea fondului de publicații al filialei instituției noastre din Republica Moldova;

-stabilirea şi menţinerea legăturii cu producătorii de documente din judeţul Prahova în vederea constituirii şi dezvoltării colecţiei Depozitului legal local, prin aplicarea consecventă a legislaţiei în vigoare;

Serviciul Prelucrare informatizată carte, Formare IT, Relaţii Publice, Proiecte

Activități:

- implementarea și întreținerea software-ului specific și de uz general;

- dezvoltarea și implemenetarea modulelor software-ului de bibliotecă TINREAD;

- proiectarea și dezvoltarea de aplicații necesare diferitelor departamente;

- prelucrarea in regim automatizat a bazei de date în programul TINREAD (1992 - prezent) și retrospectiv (catalogul alfabetic sistematic);

-corectarea retroactivă a bazei de date;

- acordarea de asistență de specialitate tuturor compartimentelor in activitățile specifice;

- scanari de documente și prelucrari de documente grafice;

- actualizarea paginii web si facebook;

- formare profesională în domeniu a personalului bibliotecii;

- achiziții echipamente IT, formare IT;

- scriere și implementare proiecte, dezvoltarea de activități culturale;

- realizarea produselor de informare: Revista Bibliotecarului (trim.), Catalog evenimente (anual);

- tehnoredactarea diferitelor materiale şi redactarea corespondenţei zilnice;

- sortarea şi înregistrarea corespondenţei instituției;

- stabilirea de contacte și intretinerea relației cu mass-media;

- asigurarea funcționării serviciilor de referințe prin pag web: www.bibliotecaprahova.ro Întreabă bibliotecarul;

- îndrumare și asistență de specialitate pentru bibliotecile publice din judetul Prahova;

-sprijinirea completării fondului de publicații al bibliotecilor municipale, orășenești și comunale din județ;

-susținerea și organizarea activităților culturale cu publicul și de promovare a lecturii din localitățile județului Prahova;

-informarea bibliotecarilor din bibliotecile publice ale județului Prahova cu privire la formarea profesională;

-organizarea schimburilor de experienţă profesională cu alte biblioteci din judet;

Compartiment Metodico-Bibliografic

Activități:

- elaborarea bibliografiei locale;

- realizarea produselor culturale și de informare: Manifestări culturale prahovene, Calendarul aniversărilor, evenimentelor şi manifestărilor culturale; Revista Gazeta Cărților;

- elaborarea de bibliografii şi bio-bibliografii ale unor personalităţi locale;

- realizarea de bibliografii la cerere;

- contribuţii la proiectele şi programele derulate în bibliotecă;

- gestionarea și repartiția fondului de publicații (achiziții sau donații) pentru bibliotecile municipale, orășenești și comunale din județul Prahova;

Serviciul lectură - Carte de patrimoniu

Oferă spațiu de studiu cu o capacitate de 40 locuri, ambient plăcut și un bogat fond de documente.

Servicii și facilități oferite:

- consultarea pe loc a documentelor de biblioteca;

- informații de toate tipurile;

- acces la baze de date - o stație de lucru pentru utilizatori;

- acces la baza de date LEX Expert;

- acces la cataloagele tradiționale;

- expoziții de carte și publicații;

Sala Carte de patrimoniu

Oferă spațiu de studiu cu o capacitate de 6 locuri, ambient plăcut și un bogat fond de documente.

Biblioteca Judeteana "N.Iorga" Ploiești, deține în colecțiile sale ediții bibliofile, cărți românești și străine din secolele XVI-XVIII, cărți cu autograf, enciclopedii și dicționare generale și speciale, cărți și periodice care constituie fondul monografic al judetului Prahova.

Cea mai veche lucrare este "Ab urbe condita" de Titus Livius (Veneția, 1520).

Serviciul împrumut adulți - Filială

Titlurile din colecții din toate domeniile de interes – la acces liber.

Activități:

- împrumut la domiciliu;

- consultare pe loc;

- informaţii de toate tipurile;

- acces la baze de date electronice;

- o stație de lucru pentru utilizatori;

- acces la cataloagele tradiționale;

- rezervări de titluri on-line, prin pagina web a bibliotecii (din contul personal, secţiunea Catalog online sau prin Formularul de rezervare), prin telefon şi prin e mail;

-prelungirea termenului de împrumut (din contul personal, secțiunea Catalog online sau prin Formularul de prelungire), prin telefon şi prin e-mail;

-rețineri ale documentelor disponibile;

-acces la catalogul electronic TINREAD-OPAC;

-rezervări şi prelungiri de titluri din contul personal, secţiunea Catalog online;

-activităţi şi evenimente culturale, expoziții, ateliere, cluburi de lectură;

Serviciul împrumut copii - Mediatecă

Activități:

- împrumut la domiciliu;

- consultare pe loc; cărţi tipărite, cărţi vorbite, CD-uri şi CD-ROM-uri de învăţare a limbilor străine

- prelungire de titluri prin telefon şi e-mail ;

- rezervare de titluri prin telefon şi e-mail ;

- informaţii de toate tipurile;

- activităţi culturale şi de loisir;

- acces liber la raft 100%;

- acces internet, multimedia;

- Ludoteca pentru preşcolari şi şcolarii mici;

- stații destinate jocului/cursurilor/atelierelor organizate pentru copii:2 ;

- proiecte cultural - educaționale;

- activități tradiționale, ateliere, cluburi de lectură, programe estivale, programe de vacanță, cursuri de programare pentru copii.

Sala Mediatecă

Activități:

- audiții și vizionări individuale și colective;

- informații și referințe din domeniul muzicii;

- consultare pe loc (documente tradiționale și pe suport electronic);

- activități culturale;

- o stație de lucru pentru utilizatori;

-proiecte culturale - Cercul de lectură și arte vizuale.

Compartiment Resurse umane

Compartiment Achiziții

Serviciul financiar contabilitate

Activități:

- evidența gestionară a patrimoniului instituției;

- gestionarea bugetului instituției;

- acordarea drepturilor salariale şi de altă natură, personalului angajat al instituţiei;

-efectuarea periodica a inventarierii patrimoniului institutiei;

- finanțarea investițiilor, reparațiilor, dotarea și întreținerea patrimoniului instituției;

-instruirea de specialitate a salariaţilor în domeniul legislaţiei muncii şi a problemelor cu caracter gestionar;

Compartiment administrativ

Atelier legătorie  Activitatea într-o legătorie de cărţi însumează o arie largă de operaţii şi tehnici al căror principal scop este refacerea legăturilor şi înlocuirea coperţilor publicaţiilor deteriorate în vederea repunerii lor în circulaţie.

- executare lucrări de legătorie - recondiționat cărți;

- executare lucrări de legătorie ziare şi reviste;

- confecționat cutii, casete, dosare, mape folosite la protecția documentelor de bibliotecă;

- inscripționat publicațiile la care biblioteca este abonată, realizare coperți, caserare, legare, cusut în piele și materiale textile;

-coordonarea activităţilor gospodăreşti şi asigurarea climatul igienico-sanitar al instituţiei.

SERVCIILE BIBLIOTECII JUDEȚENE ”NICOLAE IORGA” SUNT GRATUITE